နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ဆွဲတဲ့ သင်္ဃန်းကျွန်းက ဆော်ကြီး

0 views